This website uses cookies to facilitate your use of the Website. more information

Termenii serviciului a ai heating solutions srl

valabil din 01/01/2020

§ 1 Domeniul de aplicare:
1.) Următorii termeni și condiții generale se aplică exclusiv tuturor ofertelor, livrărilor și serviciilor ai heating solutions srl pentru domeniile sale de activitate a mărcii alpha innotec
2.) Contra-confirmările făcute de partenerul contractual cu referire la termenii și condițiile sale sunt în mod expres contrazise, ​​cu excepția cazului în care ai heating solutins srl a acceptat în mod expres validitatea lor în scris. Prin urmare, termenii și condițiile generale ale ai heating solutions srl se aplică și în cazul în care acesta efectuează livrarea către partenerul contractual fără rezerve, în cunoștința termenilor și condițiilor conflictuale sau deviante ale partenerului contractual.


§ 2 Oferte și încheierea contractului:
1.) ai heating solutions srl este obligată să ofere oferte timp de 4 săptămâni de la data ofertei, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
2.) Toate acordurile încheiate între ai heating solutions srl și partenerul contractual în scopul executării acestui contract trebuie stabilite în scris în acest contract. Contractul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ai heating solutions srl până la primirea confirmării scrise a comenzii.
3.) Documentele aparținând ofertelor sau comenzilor, precum imagini, desene, informații despre greutăți și dimensiuni etc. nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care ai heating solutions srl le confirmă în scris în mod expres ca fiind obligatorii. ai heating solutions srl își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice. Modificările pe care un producător le face în construcția sau echipamentele bunurilor livrate de ai heating solutions srl nu dau dreptul clientului să se plângă sau să se retragă din comandă. Estimările costurilor de la ai heating solutions srl nu sunt obligatorii.
4.) Informațiile din oferte și / sau confirmări de comandă sau facturi de la ai heating solutions srl care se bazează pe o greșeală evidentă, și anume o eroare de tastare sau de calcul, nu obligă ai heating solutions srl. Mai degrabă, se aplică explicația evident intenționată.
5.) ai heating solutions srl își rezervă în mod expres dreptul de proprietate și drepturi de autor asupra imaginilor, desenelor, schemelor hidraulice, calculelor și altor documente etc. Documentele de ofertă și estimările de cost ale ai heating solutions srl nu pot fi transmise, publicate, reproduse sau puse în alt mod accesibile unor terți fără acordul expres scris al ait-deutschland GmbH. Dacă nu se încheie un contract, toate documentele predate trebuie returnate către ai heating solutions srl. Utilizarea necorespunzătoare și încălcările acesteia vă obligă la plata despăgubirilor.
6.) ai heating solutions srl își rezervă dreptul de a solicita plăți corespunzătoare în cont.
7.) Poștele comerciale tipărite de sistemele de prelucrare a datelor (de exemplu, confirmări de comandă, facturi, credite, extrase de cont, mementouri de plată etc.) sunt eficiente din punct de vedere legal chiar și fără semnătură.


§ 3 prețuri, modificări de preț:
1.) Toate prețurile nu includ taxa legală pe valoarea adăugată în momentul facturării, care este prezentată separat pe factură.
2.) Prețurile sunt altfel „franco fabrică” sau „ex depozit”, inclusiv ambalajul original. Orice returnare se face pe cheltuiala și riscul partenerului contractual.
3.) În cazul în care baza prețului se modifică până în ziua livrării, ai heating solutions srl are dreptul să ajusteze prețurile în consecință. Cu toate acestea, acest lucru se aplică numai perioadelor de livrare mai mari de patru luni și pentru ajustările de preț de până la 12% din prețul convenit. În cazul unor ajustări suplimentare, este necesar un nou contract de preț. Dacă un astfel de acord de preț nu se realizează, ai heating solutions srl are dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile de la neîncheierea unui nou contract de preț.
4.) Pentru comenzile pentru care nu s-au convenit prețuri, prețurile companiei ai heating solutions srl valabile în ziua livrării se aplică conform acordului.
5.) Prețurile confirmate de ai heating solutions srl se aplică numai dacă cantitățile de cumpărare confirmate au fost acceptate în totalitate.
6.) Livrările parțiale vor fi taxate separat, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres.


§ 4 livrare, întârziere, imposibilitate:
1.) Toate datele de livrare indică doar perioada aproximativă de livrare, cu excepția cazului în care livrarea la o anumită dată a fost expres garantată în scris. Termenele de livrare încep la data confirmării comenzii de către ai heating solutions srl, dar nu înainte ca toate detaliile de execuție și toate celelalte cerințe care trebuie create de partenerul contractual pentru procesarea corectă a contractului să fie clarificate în mod obligatoriu. Același lucru este valabil și pentru datele de livrare. Livrările anticipate și livrările parțiale sunt permise. Ziua de livrare a bunurilor pentru expediere "franco fabrică" sau "ex depozit" este considerată a fi ziua de livrare.
2.) Conformitatea ai heating solutions srl cu obligația de livrare impune, de asemenea, ca partenerul contractual să își îndeplinească obligațiile contractuale, în special obligația de plată, la timp și în totalitate. Excepția contractului neîndeplinit rămâne rezervată. În caz contrar, o perioadă convenită este prelungită cu o perioadă corespunzătoare întârzierii.
3.) În cazul în care partenerul contractual este în lipsă de acceptare sau dacă încalcă alte obligații de cooperare, ai heating solutions srl are dreptul să solicite daunele rezultate, inclusiv orice cheltuieli suplimentare. În acest caz, riscul de pierdere accidentală sau deteriorare accidentală a articolului de livrare este, de asemenea, transferat partenerului contractual în momentul în care acesta din urmă nu se acceptă.
4.) ai heating solutions srl este răspunzătoare numai pentru întârzieri și / sau imposibilitatea livrărilor și serviciilor sale dacă a cauzat impedimentul de performanță intenționat sau din neglijență gravă și dă dreptul la ai heating solutions srl să solicite termene și opțiuni de livrare rezonabile, precum și să se retragă din contract integral sau parțial. Acest principiu se aplică în special în caz de forță majoră, greve, blocaje, întreruperi operaționale, obstacole de transport, comenzi oficiale, întârzieri în livrarea materiilor prime etc., chiar dacă obstacolele apar la furnizorii ai heating solutions srl sau sub-furnizori.
5.) Răspunderea ai heating solutions srl în caz de neglijență gravă revine totuși daunele previzibile tipice contractului sunt limitate.
6.) Dacă nu se respectă o dată de livrare din motive pentru care ai heating solutions srl este responsabilă, partenerul contractual trebuie să stabilească o perioadă de grație în scris după expirarea perioadei de livrare pentru ai heating solutions srl. Durata lor este de cel puțin două săptămâni. Începe să ruleze când ai heating solutions srl primește perioada de grație.
7.) Dacă perioada de grație expiră fără succes, partenerul contractual are dreptul să se retragă doar din contract. Reclamațiile suplimentare, indiferent de motiv legal, sunt excluse, cu excepția cazului în care întârzierea livrării a fost cauzată în mod intenționat sau din neglijență gravă din partea ai heating solutions srl.
8.) Serviciile comandate la apel vor fi acceptate de partenerul contractual în termen de șase luni de la confirmarea comenzii. În cazul în care acceptarea nu are loc, nu la timp sau nu complet, ait-deutschland are dreptul să păstreze și / sau să trimită livrarea comandată la costul și riscul partenerului contractual. În toate aceste cazuri, livrarea comandată este considerată acceptată după o perioadă de șase luni de la expirarea confirmării comenzii.
9.) În cazul unui acord privind serviciile de asamblare, se aplică și următoarele:
a.) În cazul în care costurile de asamblare sunt incluse în prețul de ofertă al ai heating solutions srl, clientul final trebuie, în orice caz, să efectueze instalarea și conectarea serviciilor de energie electrică la dispozitive, întrerupătoare și surse de lumină, precum și alimentarea cu apă și drenaj pe cheltuiala sa. Același lucru se aplică instalării necesare, lucrărilor de vopsire și tâmplărie, zidăriei și lucrărilor de descoperire, precum și asigurării fundațiilor mașinilor, platformelor și consolelor. Costurile de cazare și hrană pentru montatorii ai heating solutions srl sunt suportate de clientul final. Prețurile ofertei sunt valabile numai la comandarea întregului sistem oferit și pentru asamblarea nestingherită și punerea în funcțiune asociată.
b.) În cazul în care livrarea și / sau asamblarea sunt întârziate din motive care nu sunt în sfera de risc a ai heating solutions srl, ai heating solutions srl suportă costuri suplimentare, timpul de așteptare al montatorilor și declanșarea montatorilor sunt ai heating solutions srl să fie remunerat separat de către clientul final în conformitate cu tarifele aplicabile. Lucrările care nu sunt incluse în sfera ofertei trebuie comandate separat de către clientul final și vor fi, de asemenea, facturate separat în funcție de costurile salariale și materiale suportate efectiv.
c.) Clientul final încheie, de asemenea, orice acorduri necesare cu poliția clădirilor, autoritatea de supraveghere a comerțului, asociația de inspecție tehnică, lucrările de electricitate și apă și canalizare, precum și orice dispozitiv de protecție radio și televizor care ar putea fi necesar. În plus, clientul final se asigură, pe cheltuiala sa, că diferitele părți ale sistemului sunt în stare perfectă și pot fi aduse în șantier până la locul de instalare inclusiv. Clientul trebuie să se asigure că calitatea apei este furnizată în conformitate cu ÖNORM H-5195 (sau ghidul VDI 2035) și că sistemul hidraulic de conectat este de ultimă generație (de ex. Separator magnetic de murdărie etc.).
d) Returul materialului din livrări este fundamental exclus.


§ 5 Transportul și transferul riscului:
1.) Riscul este transferat partenerului contractual atunci când mărfurile sunt predate transportatorului, agentului de expediție sau altor persoane însărcinate cu transportul. Acest lucru se aplică și livrărilor parțiale și, de asemenea, în cazul în care livrarea plătită cu transportul a fost convenită. Dacă predarea este întârziată din motive pentru care este responsabil partenerul contractual, riscul este transferat în ziua în care bunurile sunt gata de expediere.
2.) Partenerul contractual suportă costurile expedierii.
3.) La cererea partenerului contractual, livrarea va fi acoperită de asigurarea de transport. Partenerul contractual suportă costurile suportate pentru aceasta.


§ 6 garanție:
1.) Drepturile de garanție ale partenerului contractual presupun că acesta din urmă este al său în conformitate cu § 377ff. HGB a respectat în mod corespunzător obligațiile de inspecție și reclamație datorate. Articolele defecte trebuie păstrate pregătite pentru inspecție de către ait-deutschland GmbH în starea în care se aflau în momentul în care a fost stabilit defectul.
2.) Dacă există un defect al articolului de livrare pentru care ait-deutschland GmbH este responsabil, ait-deutschland GmbH are dreptul, la discreția sa, la performanțe suplimentare sub forma eliminării defectului sau la livrarea unui nou, articol fără defecte. În cazul remedierii unui defect, cheltuielile solicitate de ait-deutschland GmbH vor fi suportate numai până la valoarea prețului de achiziție.
3.) Dacă ait-deutschland GmbH nu este pregătită pentru o reparație sau dacă reparația eșuează, partenerul contractual este îndreptățit să se retragă din contract sau să solicite o reducere a prețului, prin care dreptul de a alege poate fi exercitat numai în cazul în care de eșec după cea de-a doua încercare nereușită, se dă reluarea. Cazurile legale de dispensabilitate a stabilirii unui termen rămân neafectate.
4.) Sunt excluse cererile ulterioare ale partenerului contractual împotriva ait-deutschland GmbH din cauza livrării defecte, în special pentru despăgubiri pentru daune care nu au apărut asupra articolului de livrare în sine. Acest lucru nu se aplică în cazul în care există o răspundere obligatorie în cazurile de intenție intenționată, neglijență gravă sau din cauza unei garanții date.
5.) Locul executării pentru executarea ulterioară este locul executării obligației principale de executare.
6.) Abaterile nesemnificative și rezonabile în dimensiuni și modele, în special în cazul comenzilor repetate, nu justifică reclamațiile, cu excepția cazului în care conformitatea absolută a fost convenită în mod expres. Îmbunătățirile tehnice și modificările tehnice necesare sunt, de asemenea, considerate conforme cu contractul, cu condiția să nu reprezinte o deteriorare a utilizabilității.
7.) Răspunderea pentru uzura normală este exclusă.
8.) Daune cauzate de nerespectarea reglementărilor sau nerespectarea condițiilor specificate de ai heating solutions srl pentru instalare, asamblare, punere în funcțiune, operare, tratare, întreținere sau utilizarea unui control inadecvat sau altfel decât controlul prescris aparatele, combustibilii, tipurile de combustie, tipurile de curent sau tensiuni apar, nu justifică nicio revendicare în garanție. Același lucru se aplică în cazul nerespectării  ghidului VDI 2035, pentru a evita deteriorarea sistemelor de încălzire a apei calde, suprasolicitarea, coroziunea și deteriorarea sistemelor de pompare a căldurii apă / apă din cauza înfundării și a utilizării materiale Apă.
9.) Software-ul furnizat de ait-deutschland GmbH a fost dezvoltat cu cea mai mare atenție posibilă și în conformitate cu regulile de programare recunoscute. Îndeplinește funcția conținută în descrierea produsului valabilă la momentul încheierii contractului sau care a fost convenită separat. Condiția prealabilă pentru garantarea defectelor software-ului este reproductibilitatea defectului. Partenerul contractual trebuie să descrie defectul suficient. În cazul în care software-ul furnizat este defect, ait-deutschland GmbH va furniza, la propria sa discreție, performanțe suplimentare sub forma eliminării defectului sau livrării de software fără defecte. Reclamațiile suplimentare ale partenerului contractual din cauza defectelor software-ului furnizat sunt complet excluse.
10.) În cazul în care ai heating solutions srl și-a asumat ajutoare de planificare dincolo de obligațiile de livrare la cererea expresă a clientului / partenerului contractual, ai heating solutions srl exclude garanția și răspunderea pentru daunele suplimentare pentru ajutoarele de planificare slab furnizate.
11.) Perioada de garanție se bazează pe dispozițiile legale aplicabile.


§ 7 răspundere solidară:
1.) Ait-deutschland GmbH își asumă răspunderea - indiferent de natura juridică a creanței afirmate - numai în măsura în care aceasta este reglementată în mod expres în §§ 4-6 din aceste condiții.
2.) În special, sunt excluse reclamațiile care decurg din neglijență la încheierea contractului, din cauza altor încălcări ale obligațiilor, a compensației pentru daune ulterioare sau din cauza reclamațiilor delictuale pentru despăgubiri pentru daune materiale. De asemenea, este exclusă o cerere de rambursare a cheltuielilor irosite și a profitului pierdut.
3.) În măsura în care răspunderea pentru daune față de ait-deutschland GmbH este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și în ceea ce privește răspunderea personală pentru daune ale angajaților, lucrătorilor, angajaților, reprezentanților și agenților vicari ai ait-deutschland GmbH.
4.) Cererile de despăgubire conform legii privind răspunderea pentru produsele defecte (legea răspunderii produselor) rămân neafectate. Răspunderea cauzată de vătămarea vieții, a membrelor sau a sănătății sau din cauza încălcării culpabile a obligațiilor contractuale esențiale rămâne neafectată. Cererea de despăgubire pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale este limitată la prejudiciul tipic contractual, previzibil, cu excepția cazului în care un alt caz excepțional enumerat este prezent în același timp. Răspunderea societății ait-deutschland GmbH este limitată, de asemenea, în caz de neglijență gravă la prejudiciul previzibil tipic pentru acest tip de contract, cu excepția cazului în care un alt caz excepțional este menționat în același timp.
5.) Partenerul contractual eliberează ait-deutschland GmbH de toate creanțele care depășesc sfera răspunderii în aceste condiții.
6.) O modificare a sarcinii probei în detrimentul partenerului contractual nu este asociată cu prevederile de mai sus.
7.) Termenul de prescripție pentru creanțele dintre ait-deutschland GmbH și partenerul contractual se bazează pe dispozițiile legale.
8.) Bazele de reclamații în temeiul legii privind protecția datelor nu sunt acoperite de prezentul regulament de răspundere.


§ 8 păstrarea titlului:
1.) Articolul de livrare rămâne proprietatea ai heating solutions srl până la efectuarea plății integrale și primirea tuturor plăților din relația de afaceri.
2.) În cazul în care partenerul contractual acționează cu încălcarea contractului, în special în caz de neplată a plății, ait-deutschland GmbH are dreptul de a prelua articolul de livrare. Retragerea articolului de livrare de către ait-deutschland GmbH nu constituie o retragere din contract, cu excepția cazului în care ait-deutschland GmbH a declarat expres acest lucru în scris. Confiscarea articolului de livrare de către ait-deutschland GmbH implică întotdeauna retragerea din contract. Ait-deutschland GmbH este autorizată să elimine articolul de livrare după preluarea acestuia. Veniturile din vânzări vor fi compensate cu datoriile partenerului contractual - mai puțin costuri rezonabile de vânzare.
3.) Partenerul contractual este obligat să trateze cu atenție articolul de livrare; în special, este obligat să îl asigure în mod adecvat la valoarea de înlocuire pe cheltuiala sa împotriva daunelor provocate de incendiu, apă și furt.
4.) În cazul sechestrelor sau altor intervenții ale unor terți, partenerul contractual trebuie să notifice imediat ait-deutschland GmbH pentru ca ait-deutschland GmbH să poată acționa în conformitate cu secțiunea 771 din Codul de procedură civilă german (ZPO) . Dacă terțul nu este în măsură să ramburseze ait-deutschland GmbH pentru costurile judiciare și extrajudiciare ale unui proces în conformitate cu secțiunea 771 din Codul de procedură civilă german, partenerul contractual este răspunzător pentru prejudiciul suferit de ait-deutschland GmbH.
5.) Partenerul contractual este autorizat să utilizeze și să vândă articolul de livrare în cursul normal al activității.
6.) Prelucrarea sau transformarea articolului de livrare de către partenerul contractual se efectuează întotdeauna pentru ait-deutschland GmbH. Dacă articolul de livrare este procesat cu alte articole care nu aparțin ait-deutschland GmbH,
ait-deutschland GmbH coproprietatea noului articol în raportul dintre valoarea articolului de livrare (suma facturii finale, inclusiv TVA) și celelalte articole procesate în momentul procesării. Același lucru se aplică articolului rezultat din procesare ca și articolului livrat cu rezervare.
7.) Dacă articolul de livrare este amestecat inseparabil cu alte articole care nu aparțin ait-deutschland GmbH, ait-deutschland GmbH dobândește coproprietatea noului articol în raportul dintre valoarea articolului de livrare (suma facturii finale, inclusiv TVA) către celelalte articole mixte în momentul amestecării. Dacă amestecul are loc în așa fel încât elementul părții contractante să fie considerat elementul principal, se convine ca partenerul contractant să transfere coproprietatea proporțională către ait-deutschland GmbH. Partenerul contractual păstrează proprietatea unică sau comună rezultată pentru ait-deutschland GmbH.
8.) Partenerul contractual își asumă toate creanțele în cuantumul sumei finale a facturii (inclusiv TVA) care îi revin din revânzare împotriva clienților săi sau a terților, indiferent dacă articolul de livrare a fost vândut fără sau după procesare, în valoarea cotei proporționale de coproprietate către ait-deutschland GmbH pentru garanție. Partea contractantă este desemnată la
Plățile imediat transmise până la suma creanței garantate către ait-deutschland GmbH.
9.) Partenerul contractual are dreptul să colecteze creanța împotriva terțului în nume propriu. Ait-deutschland GmbH își rezervă dreptul de a cesiona în orice moment
pentru a dezvălui creanța împotriva terțului și pentru a vă revendica singur. Cu toate acestea, ait-deutschland GmbH se angajează să nu colecteze creanța atâta timp cât partenerul contractual își îndeplinește obligațiile de plată din încasările primite, nu se află în neplată și, în special, nu a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvență sau plățile au incetat. În acest caz, totuși, ait-deutschland GmbH poate solicita părții contractante să îi notifice creanțele atribuite și debitorilor acestora, să furnizeze toate informațiile necesare pentru încasare, să predea documentele asociate și să notifice debitorii sau terții cu privire la cesiune. .
10.) În timpul existenței păstrării dreptului de proprietate, partenerului contractual i se interzice să se angajeze sau să transfere drept de proprietate prin garanție.
11.) Partenerul contractual atribuie, de asemenea, ait-deutschland GmbH cererile de asigurare a creanțelor lui ait-deutschland GmbH, care decurg din conectarea articolului de livrare cu o proprietate împotriva unei terțe părți.
12.) ait-deutschland GmbH se obligă să elibereze valorile mobiliare la care are dreptul la cererea partenerului contractual, în măsura în care valoarea realizabilă a valorilor mobiliare depășește creanțele care trebuie garantate cu mai mult de 10%; ait-deutschland GmbH este responsabilă de selectarea valorilor mobiliare care urmează să fie eliberate.

§ 9 condiții de plată:
1.) Remunerația se datorează integral la livrare sau acceptare.
2.) Actualitatea plății nu depinde de expediere, ci de primirea sau creditarea banilor.
3.) Partenerul contractual este implicit la 30 de zile de la primirea facturii fără o altă declarație de către ait-deutschland GmbH, cu condiția să nu fi plătit.
4.) În cazul în care partenerul contractual încetează plata, se aplică regulile legale în ceea ce privește consecințele nerambursării.
5.) ait-deutschland GmbH își rezervă în mod expres dreptul de a respinge cecurile sau cambiile. Acceptarea se face numai din cauza performanței. Reducerea și taxele de facturare sunt suportate de partenerul contractual și sunt datorate imediat.
6.) Dacă ait-deutschland GmbH devine conștientă de circumstanțe care pun sub semnul întrebării bonitatea partenerului contractual, în special acesta din urmă nu încasează un cec sau încetează să mai facă plăți, ait-deutschland GmbH are dreptul să efectueze întreaga datorie rămasă datorată, chiar și dacă ea accepta cecuri. În acest caz, ait-deutschland GmbH are dreptul să solicite plăți în avans sau depozite de garanție.
7.) În cazul în care partenerul contractual își oprește în final plățile sau dacă se solicită procedura de insolvență împotriva activelor sale, ait-deutschland GmbH are dreptul, de asemenea, să se retragă din partea contractului care nu a fost încă îndeplinită.
8.) Ait-deutschland GmbH are dreptul să compenseze plățile față de datoriile sale mai vechi, în ciuda dispozițiilor contrare ale partenerului contractual. Ait-deutschland GmbH va informa partenerul contractual despre acest tip de facturare. Dacă au apărut deja costuri și dobânzi, ait-deutschland GmbH are dreptul să compenseze plățile mai întâi cu costurile, apoi cu dobânzile și în cele din urmă cu creanța principală.
9.) Reclamațiile formulate de ait-deutschland GmbH pot fi compensate numai cu acele cereri reconvenționale care au fost legal stabilite sau recunoscute de ait-deutschland GmbH. Partenerul contractual nu are dreptul să refuze executarea sau reținerea din cauza creanțelor contestate.
10.) Dreptul legal al ait-deutschland GmbH de a se retrage din contract sau de a cere despăgubiri pentru neexecutare rămâne neafectat.


§ 10 locul jurisdicției, locul executării, invaliditatea parțială:
1.) Legea Republicii Federale Germania se aplică exclusiv acestor termeni și condiții și întregului raport juridic dintre ait-deutschland GmbH și partenerul contractual.
2.) Sediul social al ait-deutschland GmbH este locul de desfășurare. Acest lucru se aplică și în cazul unei performanțe ulterioare.
3.) Dacă partenerul contractual este un comerciant înregistrat în sensul Codului comercial, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, sediul social al ait-deutschland GmbH este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg direct sau indirect din relația contractuală.
4.) În cazul în care o prevedere a acestor termeni și condiții este ineficientă, aceasta nu va afecta dispozițiile rămase. Prevederea ineficientă va fi înlocuită cu o prevedere eficientă care se apropie cât mai mult posibil de ceea ce se intenționează din punct de vedere economic.


§ 11 aviz privind protecția datelor:
Ait-deutschland GmbH îi sfătuiește pe partenerii și clienții contractuali că ait-deutschland GmbH prelucrează datele personale ale partenerilor și clienților contractuali exclusiv în scopul îndeplinirii contractului sau pentru a efectua măsuri precontractuale care se efectuează la cererea clientului.